Emma Grans hemsida  
 
 
         
Emma BGrasn  

Att känna kroppen i rörelse - dansprojekt i förskola och skola

Att dansa är att känna sin egen kropp i rörelse.
Min dansundervisning utgår från elevernas egna rörelser och kreativitet, med lekfullhet utforskas kroppens möjligheter till konstnärligt uttryck och kommunikation i en trygg och stimulerande miljö.

Varje elevs unika rörelsespråk värdesätts och lyfts fram, därigenom främjas självkänsla, gemenskap, kreatvitet och acceptans av olikheter. Gemenskap och en känsla av tillhörighet främjas i samarbetsövningar och gruppövningar utan tävlingsmoment.

Barn lär sig, utforskar och erövrar världen genom kroppen, i dansen får de en kroppslig upplevelse även av exempelvis matematiska och språkliga begrepp.

Utbudsblad för kulturpedagogiska projekt finns här                        

nästa sida