Emma Grans hemsida  
 
 
         
TheInvitation  

tillbaka

Dans & hälsa för tonårstjejer

Lektionerna utgår från nutida dans, eleverna utforskar sitt eget rörelseuttryck utan krav på prestation. Fokus ligger på att känna sig trygg i sin kropp, kroppsuppfattning och acceptans. Det handlar om modet att uttrycka sig, om självkänsla och samarbetsförmåga. Eleverna utvecklar även sin känsla för rörelse och rytm och får en estetisk upplevelse av dans. Vi varvar rörelse med reflektion och samtal kring kropp och identitet utifrån ett filosofiskt perspektiv.

Psykiska ohälsa orsakad av stress och höga krav är ett ökande problem bland tonårsflickor. Ny svensk forskning visar att dansträning på flickornas egna villkor ger dem ökad självkänsla, höjer deras välmående och gör dem mindre stressade. Unga tjejer ska inte bara balansera kraven på att prestera väl i skolan, utan möts också av förväntningar på hur de ska se ut, där identiteten ofta är starkt kopplad till utseendet. I stället för att finna en känsla av trygghet och närvaro i den egna kroppen upplevs den snarare som något främmande, något som måste kontrolleras.   

Ges tillsammans med Helena Dahlberg, fil.dr. i idéhistoria som har specialiserat sig på förhållandet till kroppen i vår tid. Hon har mångårig erfarenhet av att undervisa i afrikansk dans och yoga, samt utbildar sig till feldenkraispedagog.

nästa