Emma Grans hemsida  
 
 
         

 

Emma Gran

 

Om Emma Gran
I min dansundervisning vill jag framförallt att deltagarna ska få en positiv upplevelse av sig själva, känna att deras individuella uttryckssätt är meningsfullt, och utmanas att utveckla sina rörelser och sin kreativitet.
Jag har de senaste 10 åren mött flera tusen barn i lek - Original Play -och är övertygad om att denna lekform är en positiv kraft för självkänsla, samhörighet, tillit och ickevåld.

Jag är koreograf (Master of Arts, Laban/London), har utbildning inom danspedagogik från Danshögskolan och Laban och är utbildad i Original Play av grundaren Fred Donaldson. Jag har gått en 2-årig fortbildning på avancerad nivå i en metoden Ways of Seeing/Dancing Dialogue, som handlar om att använda dans, lek och ickeverbal observation för att främja kommunikation och samspel hos barn.

Jag är verksam i förskolor, skolor och särskolor med projekt inom kultur i för/skolan och Skapande skola. Jag är sedan 2015 anställd på Kannebäcksskolan som dans- och lekpedagog, där har jag även haft fortbildning och workshops för persona och är projektledare för SIS-projektet "Att implementera Trygghetsplanen i det elevnära arbetet". . Jag har arbetat med fortbildning i Skapande dans i samarbete med Klangfärg/Västra Götalandsregionen, samt kurser för assistenter i samarbete med Danskompaniet SPINN.

Kontaktuppgifter:
E-post: info@emmagran.se
Mobil: 0736-50 03 71