Emma Grans hemsida  
 
 
         

Original Play sklbarn på förskolaNyanländ elev leker med barn på en förskola

 

tillbaka

Original Play® för nyanlända elever

Original Play passar bra för nyanlända barn, då leken sker utan ord. Original Play verkar utifrån ett salutogent perspektiv, här kan barn få en stund av glädje, gemenskap och meningsfull lek tillsammans med andra barn. Leken kan ge skapa tillit till vuxna, och ge en kroppsligt förankrad upplevelse av trygghet.

Original Play kan vara ett bra sätt att inkludera nyanlända barn i klassgemenskapen, då alla barn leker på lika villkor.

Jag har arbetat med Original Play med nyanlända elever på Introduktionsenheten i Östra Göteborg, inom EU-projektet Making an Impact Together, samt möter nyanlända barn på skolor och förskolor. Jag samarbear även med Fryshuset med lek för nyanlända barn på skolor, flyktingmottagning och asylboenden.

nästa sida