Emma Grans hemsida  
 
 
         

Hoppa

 

tillbaka

Att känna kroppen i rörelse - Skapande dans

Mina skapande danslektioner fokuserar på att uttrycka sig med kroppen och hitta på och utveckla egna rörelser. Vi arbetar utifrån olika sceniska begrepp som tid och rum, rörelsekvalitet och rytm, som utforskas i tydliga och roliga övningar. Jag leder eleverna i en konstnärlig process, där vi med olika verktyg sätter samman rörelsematerial till kompositioner i tid och rum

Varje elevs unika uttryckssätt och rörelsespråk värdesätts, därigenom främjas självkänsla, acceptans av olikheter samt tilltro till och utveckling av deltagarens kreativitet. Gemenskap och en känsla av tillhörighet främjas i samarbetsövningar och gruppövningar utan tävlingsmoment.     

Utbudsblad kulturpedagogiskt projekt finns här

nästa sida