Emma Grans hemsida  
 
 
         

 

Emma Gran Original Play

 

Original Play®                                                               

Original Play® är ett ursprungligt lekbeteende som kan användas för att stärka tillit och integritet, självkänsla och samhörighet genom att:

- bjuda in barnet till lek med ickeverbala leksignaler

- använda inkännande beröring, på barnets villkor
- skapa en dialog i rörelse genom att vänta in och svara på barnet
- bemöta allt beteende med samma värme, respekt och mjuka sätt
- se till att barnen är fysiskt och känslomässigt trygga i leken

Se video på Original Play med mig i åk 5

Leken är fysisk och påminner om djurungars tumlande lek. Vi leker på mjuka mattor, jag bjuder in ett eller flera barn åt gången att leka med mig. Barnens upplevelse brukar vara väldigt lustfylld.

Original Play® erbjuder et tryggt rum för att utforska samspel och ickeverbal kommunikation. Barnen övar på att röra sig på ett följsamt och säkert sätt, men även att relatera till varandra på ett mjukt och respektfullt, utan tävlan. Efter leken följer ett kort samtal som ger barn och pedagoger verbala konflikthanteringsverktyg att använda i vardagen.

Länk till utbudsblad för förskolor och skolor

nästa sida