Emma Grans hemsida  
 
 
         
Barndans  

tillbaka

Att känna kroppen i rörelse - självkänsla, empati, kommunikation

Det är när vi rör oss som vi tydligast förnimmer kroppen. När vi känner oss trygga att uttrycka oss i rörelse ökar vår självtillit, självkännedom och känslan av att vara hemma i den egna kroppen. Genom kroppen får vi tillgång till våra känslor; att observera och prova på andras rörelser banar vägen för att känna igen känslouttryck hos andra och utveckla empatisk förmåga.

Dans med fokus på att våga uttrycka sig med kroppen och hitta sina egna rörelser inifrån, och på övningar som stärker tillit och kroppsmedvetenhet, samarbete och gemenskap. I kombination med lek- och rörelsemetoden Original Play för de yngre (upp till åk 3).

Utbudsblad för kulturpedagogiska projekt finns här             

nästa sida