Emma Grans hemsida  
 
 
         
Skapande dans  

tillbaka

Elever i behov av särskilt bra undervisning

Jag har som mål att skapa ett rum för dans och lek där elever oavsett funktionsvariation fungerar, är trygga och utmanas.  

Undervisningen är i grunden densamma som för alla elever, men anpassas efter gruppen eller individen. När behov finnshar jag mindre grupper eller enskild undervisning. Jag arbetar även med dansterapimetoden Ways of Seeing/Dancing Dialogue, som handlar om att stärka kommunikation, självkänsla och sociala förmågor genom dans, lek och ickeverbalt samspel.

Jag har undervisat barn och vuxna med funktionsvariationer i många olika sammanhang och har fortbildningar i dans för LSS-personal i samarbete med Klangfärg (VG-regionen) och Danskompaniet Spinn. Jag har på uppdrag av Kultur i Väst och i samarbete med Veera Suvalo Grimberg och Anna Bergström skrivit en guide som vänder sig till assistenter, ladda ned "Hemma i kroppen" här.

nästa